Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusie van de coördinatiecommissie dd. 5 juni 1979.
Van Aardenne brengt een aantal wijzigingen aan in de conclusies over de energieproblematiek. Ook brengt hij het punt van het standpunt van de nieuw Britse regering inzake de problematiek van de verdeling tussen inkomsten uit en bijdragen aan de EG aan de orde. Vraag is of bijstelling van het tot dusver door Nederland ingenomen standpunt inzake nodig is. Van der Mei stelt dat Nederland de Britse houding niet zondermeer wil onderschrijven, maar de problematiek wel serieus wil bestuderen. Naast deze kwesties bespreekt de raad ook enkele handelspolitieke kwesties en de kosten van ontwikkelingssamenwerking.