Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 10 september 1979.
Van der Stee heeft begrepen dat Nederland zich nogal strak zal opstellen tegenover de Britse kwestie met betrekking tot de convergentie van de economische prestaties van de lidstaten. Het gaat hier vooral om de problematiek van de verhouding tussen de Britse bijdragen aan, en ontvangsten uit de EG. West-Duitsland lijkt zich soepeler te willen opstellen ten aanzien van de Britse wensen. Van der Stee pleit voor een voorzichtige en flexibele opstelling. Andriessen ziet een oplossing in de richting van een verlichting van de Britse uitgaven. De raad besluit dat Nederland de principiële bereidheid te kennen zal geven om te bezien in welke mate de wensen van Groot-Brittannië over de convergentie van de economische prestaties van de lidstaten gerechtvaardigd zijn en wat hieraan is te doen. Nederland zal wel meewerken aan de eventuele besluitvorming hierover in Dublin.
Zie ook