Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 23 oktober 1979.
De problemen met betrekking tot de EG-begroting vloeien voornamelijk voort uit het feit dat deze begroting voor een groot gedeelte wordt belast door landbouwuitgaven, de 1 % afdracht van BTW-inkomsten zal binnenkort onvoldoende zijn. De Britse problematiek met betrekking tot uitgaven aan en inkomsten van de EG dient te worden opgelost met een zg. correctiemechanisme. Van der Stee vindt het jammer dat het regeringsstandpunt pas zo laat wordt bepaald. De raad besluit dat Nederland in de Algemene Raad van 29-30 oktober slechts globaal zal ingaan op de lusten-lastenproblematiek. In de REZ vergadering van 6 november zal men het standpunt nader bespreken.
Zie ook