Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 december 1979.
In het algemeen wordt opgemerkt dat de CoCo-stukken te laat voorhanden zijn om er tijdig een oordeel over te vormen. De raad bespreekt een ontwerprichtlijn voor de Milieuraad. Inzake het tot stand brengen van het Europese Monetaire Fonds merkt Andriessen op dat dit alleen aanvaardbaar is, wanneer de institutionele vormgeving is afgerond. De raad besluit dat een zorgvuldige voorbereiding belangrijker is dan het zo snel mogelijk tot stand brengen van het EMF. Nederland wil de personeelsproblematiek Gemeenschapsambtenaren terugverwijzen naar het Comité van PV’s.