Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding EG-Raadszitting van 14 en 15 januari 1974
a. Regionaal beleid.
Het VK vindt het door de Commissie voorgestelde bedrag voor het Regionale Fonds te laag, terwijl Duitsland een nog lager bedrag voorstelt. Duitsland wil evenals Nederland een beperking van het aantal te begunstigen gebieden. Duitsland lijkt bereidt aan de Britse wensen tegemoet te komen als ook zij iets van hun eisen laat vallen. Het Franse standpunt wordt dan bepalend. De onderlinge verschillen zijn groot een er wordt de komende Raad nog geen overeenstemming verwacht. De vraag is echter of het VK besluitvorming over het energiebeleid dan zal blijven blokkeren. De Nederlandse delegatie zal vasthouden aan de concentratie op de grootste probleemgebieden. De omvang van het fonds mag niet hoger worden dan het voorstel van de Commissie.
Zie ook