Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. De Commissievoorstellen inzake de energiesector.
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk weigeren, om verschillende redenen, aan besluitvorming mee te werken. De Fransen willen dat de Commissie voorstellen doet met een meer structureel karakter. Nederland is daarentegen van mening dat op dit moment praktische besluiten genomen moeten worden, waarna later een meer structurele benadering kan worden gevolgd. De toch al moeilijke besluitvorming over de Commissievoorstellen wordt gecompliceerd door het Franse voorstel voor een Energie Agentschap. Den Uyl constateert dat er sinds de topconferentie van Kopenhagen nog niets is gebeurd op energiegebied.
Zie ook