Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding topconferentie 1974
a. Algemeen.
Van der Stoel vreest dat ook deze topconferentie niet veel verder zal komen dan het uitspreken van goede bedoelingen. Verschillende bewindslieden vinden (delen van) de nota van Buitenlandse Zaken weinig concreet. Het risico is groot dat Nederlandse desiderata zoals de directe verkiezingen van het Europees Parlement worden geëlimineerd door gezamenlijke Deens/Britse druk. Hoewel Gruijters opmerkt dat de Franse en Amerikaanse standpunten op energiegebied niet ver uiteen liggen, stellen anderen het tegendeel; Van der Stoel vindt dat men moet proberen de tegenstelling te overbruggen om een conflictsituatie te voorkomen. Het ontbreekt Nederland aan de tijd om vóór de topconferentie een package deal met concrete voorstellen voor te bereiden. De Nederlandse reserve met betrekking tot de datum van de topconferentie wordt opgeheven.
Zie ook