Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Institutionele problemen.
Volgens Den Uyl moet dit onderdeel van de nota verder worden uitgewerkt. Men moet voorbereid zijn om inzake voorstellen op tafel te leggen. Nederland moet blijven streven naar een versterking van de communautaire besluitvormingsprocedures en democratische controle. Teveel nadruk hierop heeft echter een risico op Brits uitreden. Pronk is het geheel niet met de paragraaf eens en wil een discussie voeren in de ministerraad. De REZ besluit in de ministerraad van 8 november ten behoeve van een nadere gedachtewisseling over de communautaire versus de intergouvernementele benadering een overzicht te geven van de Franse en Duitse gedane voorstellen inzake. Voor de REZ van 14 november zal een nota worden voorbereid.