Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.3. Regionaal beleid.
Het Verenigd Koninkrijk neemt het standpunt in dat gelden ontvangen uit het regionale fonds volledig naar eigen goeddunken besteed moeten kunnen worden. Den Uyl is het hier volstrekt niet mee eens en vindt de notulenverklaring in de conclusies van de coördinatiecommissie dan ook niet hard genoeg. Brinkhorst vertelt dat men op basis van deze verklaring de zaak opnieuw aan de orde wil stellen na het referendum. Om tactische redenen is het onverstandig om nu moeilijkheden te maken.
Zie ook