Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
7. Voorbereiding EEG-raad op niveau van regeringsleiders in Dublin op 10 en 11 maart 1975.
De lijst met agendapunten is nog tentatief. Den Uyl vindt het van belang dat er gesproken wordt op basis van voorstellen van de Europese Commissie, deze zijn echter nog steeds niet ontvangen. In de tweede plaats wil Den Uyl de kwestie van besluitvorming aan de orde stellen. Volgens hem moeten meer besluiten naar de Algemene Raad worden doorgeschoven, zodat deze als een soort coördinerende ministerraad kan fungeren en de andere ‘vakraden’ als onderraad. Verschillende bewindslieden zijn het met deze benadering oneens. De raad besluit dat Van der Stoel zal aandringen dat de Commissie voorstellen indient. Over de coördinerende en stimulerende rol van de Algemene Raad zal nader worden gesproken.