Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Energievraagstukken
Ontwikkelingslanden hebben in Dakar de wens geuit om de algemene grondstoffenproblematiek te betrekken bij het aanstaande energieoverleg. Nederland staat hier in eerste instantie positief tegenover, de andere EEG-lidstaten zullen waarschijnlijk gereserveerder zijn. Het ingediende Commissiestuk over grondstoffen wordt als zwak beoordeeld. De raad besluit dat Nederland in de EEG en in het IEA zal pleiten voor een parallelle behandeling van energievraagstukken en de grondstoffenproblematiek in het algemeen. De vraag of ook naar een gekoppelde besluitvorming moet worden gestreefd, zoals voorgestaan door Pronk, zal nader in de ministerraad worden besproken.
Zie ook