Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Conflict met het Europees Parlement over de budgetaire bevoegdheden.
Er is een conflict ontstaan tussen de EEG-raad en het Europese Parlement over de budgettaire bevoegdheden. Het Parlement heeft twee amendementen ingediend op het ontwerp van de aanvullende begroting. Het VK verzet zich tegen de door Nederland voorgestelde compromis. Nederland zit met een dilemma: enerzijds heeft ze altijd de beleidslijn gevolgd van het uitbreiden van de bevoegdheden van het Europees Parlement, anderzijds wil ze niet het risico lopen dat deze controverse bijdraagt aan een negatieve uitslag van het aanstaande Britse referendum. De raad aanvaardt uiteindelijk de door Sassen gesuggereerde oplossing waarin het Europees Parlement als concessie wordt toegezegd dat de dialoog over de aard van uitgaven te zijner tijd voort te zetten.