Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Financieel-Economische Raad van 21 april 1975.
Duisenberg meldt dat na overleg in EEG-verband pogingen zijn ondernomen om de VS te consulteren over de economische situatie. Amerika voelde hier weinig voor omdat ze de indruk had dat men de VS wil bewegen nog meer maatregelen te nemen. In ECOFIN zal de eventuele Zwitserse toetreding tot het slangarrangement aan de orde komen. Frankrijk en Duitsland hebben hiervoor als enige lidstaten nog geen instemming gegeven. Wanneer Frankrijk negatief blijft, zal Duitsland waarschijnlijk ook niet instemmen. Duisenberg betreurt het dat een land dat zich aan het slangarrangement heeft onttrokken nog steeds een doorslaggevende invloed blijft uitoefenen. Hij is zelf voorstander van Zwitserse toetreding. De raad besluit dat Duisenberg zich hiervoor zal inzetten.
Zie ook