Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. De EEG en de grondstoffenproblematiek.
Kernvraag is of Nederland haar beleidsdoelstellingen inzake de grondstoffenproblematiek via de Gemeenschap wil verwezenlijken of autonoom moet optreden, in ieder geval tot na de 7de bijzondere Algemene Vergadering van de VN. Pronk gaat voor de laatste optie, Nederland moet een onafhankelijk standpunt innemen. Het EEG-beleid is er bovendien alleen op gericht de eigen markt te beschermen. Den Uyl vindt de discussie onnodig; Nederland kan in het kader van de Gemeenschap meepraten en elders eigen standpunten uitdragen. Volgens anderen tast een dergelijke opstelling de geloofwaardigheid van de Gemeenschap aan. Uiteindelijk wordt besloten dat de delegatie zich bij de besprekingen in de EEG-Raad zal oriënteren aan de hand van de REZ discussie. Vóór de definitieve communautaire besluitvorming zal opnieuw overleg plaatsvinden.