Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen van de buitengewone vergadering ter gelegenheid van het bezoek van de Belgische eerste minister Tindemans.
Tindemans geeft zijn visie op zijn opdracht om een rapport over de Europese Unie te schrijven. Hij geeft aan zich te oriënteren door middel van gesprekken in de lidstaten met verschillende belangengroepen. Hij is inmiddels in Ierland en Luxemburg geweest. Tindemans onderstreept zijn wens dat het een rapport wordt waar de Benelux zich in kan herkennen. Zijn eigen standpunt is nog niet ver gevorderd. Op institutioneel gebied acht hij zichzelf sterk beïnvloed door Monnet die goede instellingen de enige garantie achtte om door de crisis heen te komen. Verschillende bewindslieden spreken in de vergadering hun (persoonlijke) visie op Europese integratie uit, met een nadruk op onderwerpen die op hun eigen beleidsterreinen spelen. Zo geeft Duisenberg een uiteenzetting over het tot stand komen van een EMU. Den Uyl beklemtoont het belang van een gemeenschappelijk Benelux-standpunt.