Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 g. Toetreding van Griekenland tot de EEG.
Van der Stoel wil nu het gesprek met Griekenland over toetreding aangaan. Dit om perspectief te bieden en te zorgen dat het land in de westelijke invloedssfeer blijft. Van der Stee herhaalt zijn standpunt dat toetreding verschrikkelijk veel problemen zal opleveren. Hij wijst op de door Brandt geopperde mogelijkheid van twee soorten lidmaatschap van de Gemeenschap. Ondanks de negatieve aspecten van toetreding acht Den Uyl het onvermijdelijk nu te kiezen voor het Griekse lidmaatschap. De prijs voor het buiten de Gemeenschap houden zal ongetwijfeld zeer hoog zijn. Uiteindelijk concludeert de raad dat de delegatie zich positief zal opstellen tegenover het toetredingsverzoek als doelstelling, maar daarbij erop zal wijzen dat deze slechts geleidelijk kan worden bereikt.