Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. De balans van het landbouwbeleid van de Gemeenschap.
De conclusies van de CoCo roepen op tot een streven naar een jaarlijkse analyse van het landbouwbeleid. Er wordt gesuggereerd dat Brinkhorst betrokken moet worden bij het overleg in de Landbouwraad. Volgens Van der Stee wekt dit de indruk dat er niet op vertrouwd wordt dat hij het regeringsstandpunt uitdraagt. De REZ aanvaardt de conclusies maar merkt op dat bij de analyse van het gemeenschappelijke landbouwbeleid ook aandacht moet worden geschonken aan de mogelijkheden van internationale agrarische herstructurering. Daarnaast zal Nederland voorstellen doen op Europees niveau een kosten/baten-analyse te laten verrichten.
Zie ook