Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD).
Het agendapunt is aanleiding voor Pronk om opnieuw bezwaar te maken tegen de behandeling van dergelijke onderwerpen in de Algemene Raad terwijl deze volgens hem in de Ontwikkelingsraad besproken dienen te worden. De raad besluit dat de delegatie zal stellen dat het punt verwezen moet worden naar de Ontwikkelingsraad. Wanneer hiervoor geen meerderheid wordt gevonden zal de delegatie zich neerleggen bij behandeling in de Algemene Raad. De delegatie zal vasthouden aan een zelfstandig lidmaatschap van Nederland van het IFAD. De 20 miljoen r.e. gereserveerd door de EEG moeten door een internationale organisatie, zoals het IFAD, worden besteed. De EEG mag niet via een eigen orgaan een bilateraal beleid gaan voeren.