Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Algemene Raad van 9 en 10 februari 1975.
a. Griekse verzoek om toetreding tot de EEG.
Lubbers aarzelt om de Griekse toetreding als politiek uitgangspunt te nemen zonder eerst te studeren over de consequenties daarvan. Hij ziet wellicht een mogelijkheid, gezien de grote economische verschillen binnen de lidstaten en de mogelijke associƩs, om in het praktische economische beleid twee soorten landen te onderscheiden. Van der Stoel wijst erop dat het principebesluit reeds is genomen en benadrukt, net als Den Uyl, de politieke noodzaak van een Griekse toetreding. Volgens Van der Stoel stelt ook de Bondsrepubliek zich inzake positief op. De bondskanselier houdt er blijkbaar een andere mening op na dan zijn ministers. De REZ besluit de zaak te verwijzen naar de ministerraad.