Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Europese Unie.
De werkgroep Europese Unie heeft getracht aan de hand van rapport Tindemans met operationele voorstellen te komen. Brinkhorst formuleert nader dat ideologische voorwaarden voor verdere integratie worden afgewezen. Concrete voorwaarden ten aanzien van het te voeren beleid zijn echter wel nodig. Pronk pleit als enige voor het stellen van inhoudelijke beleidsdoelstellingen vooraf, hij is tegen deelname aan een Europa als bondsstaat. Van der Stoel merkt op dat wanneer iedere lidstaat voorwaarden zou stellen, het is uitgesloten dat er nog enige voortgang wordt geboekt. Essentieel is volgens Den Uyl niet het krampachtig stellen van politieke voorwaarden, maar het scheppen van mogelijkheden om op Europees niveau werkelijk beleid te voeren. Dit kan alleen wanneer er bevoegdheden naar een Europees beleidscentrum worden overgeheveld. Een orgaan waar het in het rapport-Spierenburg aan ontbreekt. Den Uyl spreekt zich ook kritisch uit over het rapport-Tindemans. Het versterken van de Europese Raad is volgens hem een gevaarlijke ontwikkeling. Daarnaast is de Muntunie voor hem het sluitstuk van integratie, niet het begin. De raad besluit de discussie in de volgende REZ voort te zetten.