Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding Europese Raad van 1 en 2 april 1976.
Duisenberg verwacht dat Frankrijk in de Europese Raad opnieuw zal pleiten voor veranderingen aan het slang-arrangement. Duisenberg wil de bal terugspelen en stellen dat de slang alleen functioneert wanneer de economische ontwikkeling in de deelnemende landen niet te ver uiteenloopt.Ten aanzien van de directe verkiezingen van het Europese Parlement wil Frankrijk de beslissing waarschijnlijk alleen nemen wanneer er verder niet wordt gesproken over uitbreiding van bevoegdheden. Dit laatste is voor Nederland lastig te accepteren. Wanneer er nu echter geen beslissing wordt genomen wordt het technisch onmogelijk om de verkiezingen in mei/juni 1978 te houden. De REZ beslist dat er gestreefd moet worden naar het nemen van een definitieve beslissing over het houden van rechtstreekse verkiezingen.