Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Verslag van de Europese Raad van 1 en 2 april 1976.
Centrale vraag in de beschouwing van het rapport-Tindemans was of een monetaire unie een middel is om tot harmonisatie van het financieel-economische beleid te komen, of dat het het sluitstuk moet zijn van een ontwikkeling waarin een grotere harmonisatie op verschillende terreinen heeft plaatsgevonden. Het rapport kwam erg in de verdrukking tijdens de discussies in de ER. Tindemans was zichtbaar teleurgesteld over de korte reacties van Giscard d’Estaing en Schmidt. Er werd geen formele procedure vast gelegd voor het verdere overleg over het rapport. Inzake de directe verkiezingen kwam Giscard d’Estaing met een verrassend voorstel om vast te houden aan de huidige zetverdeling. Italië en het VK verzette zich hier echter fors tegen.Thorn wil voor eind juni een tripartite conferentie organiseren, hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt.