Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Het Nederlandse voorzitterschap in de EEG in het tweede halfjaar van 1976.
Brinkhorst waarschuwt ervoor de inhoudelijke mogelijkheden van het voorzitterschap niet te overschatten. De nota van Buitenlandse Zaken wordt als voorzichtig beoordeeld. Hoewel Nederland meer dan gewoonlijk moet meewerken aan compromissen, kan men ook initiatief nemen. Den Uyl stelt dat dit meer dan noodzakelijk zal zijn vanwege de verzwakte positie van de Commissie. Van de aanstaande Europese Raad verwacht men alleen op het punt van de zetelverdeling in het EP en het thema economische convergentie beweging. Het lijkt erop dat het Rapport Tindemans weinig navolging zal vinden. Het voorzitterschap zal proberen de discussie over economische convergentie te operationaliseren. Daarnaast denkt men ook aan initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en herziening van het landbouwbeleid.