Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Economische situatie.
De coördinatiecommissie heeft een basisnota voorbereid over het economische en monetaire beleid met suggesties om het uiteengroeien van de economieën van de lidstaten tegen te gaan en economische convergentie teweeg te brengen. Duisenberg zal als voorzitter van de Europese Raad inzake een inleiding houden. Er wordt besloten dat Brinkhorst enkele elementen van het economisch en monetair beleid nader zal uit werken met het oog op de Europese Raad van november 1976. Wanneer de Europese Raad zich positief uitspreekt over de tripartite conferentie van werkgevers en werknemers betekent dit een ondersteuning van het belang dat de lidstaten hieraan hechten. Brinkhorst zal hiervoor een verklaring voorbereiden.