Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Concept-memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG.
Er bestaat nog geen overeenstemming over de opportuniteit van het indienen van een memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG in Brussel. De CoCo heeft besproken hoe een dergelijk memorandum in Brussel het meeste effect kan sorteren. Brinkhorst benadrukt dat het memorandum niet confrontationeel wil zijn, maar juist tegenstellingen wil overbruggen. Pronk is verbaast over de procedurele gang van zaken. In de coördinatie commissie ontwikkelingssamenwerking was immers al overeenstemming bereikt over de tekst. Was bespreking in de coördinatiecommissie Europese aangelegenheden wel nodig? De REZ gaat akkoord met het concept en de nadere tekstvoorstellen. Pronk zal de opmerkingen verwerken.