Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Reorganisatie van de Commissie en haar diensten.
Van der Stoel acht het Britse voorstel in strijd met de regel dat de Commissie haar eigen organisatie vaststelt. Den Uyl vindt dat de Europese Raad de Commissie op zijn minst zou moeten vragen om voorstellen tot reorganisatie van haar diensten uit te werken. Van der Stoel acht een dergelijke opdracht in strijd met de Nederlandse opvattingen over de Commissie als autonoom orgaan. Sassen is het hiermee eens. De raad besluit na een korte verdere discussie dat de delegatie ernaar zal streven dat, zonder formele conclusie van de Europese Raad, de strekking van het Britse voorstel wordt aanvaard. Een uitspraak over de reorganisatie van het Raadssecretariaat dient in dit verband achterwege te blijven.