Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Portugal.
Volgens Brinkhorst is het van belang dat de lidstaten zoveel mogelijk één lijn trekken wanneer premier Soares langs de hoofdsteden trekt om om positieve reacties op het Portugese toetredingsverzoek te vragen. Van der Stoel wil Portugal, hoewel het nog niet toetredingsrijp is, perspectief bieden. De Grooth pleit voor het introduceren van objectieve criteria om toetredingsrijpheid te toetsen. Griekenland is bij gebrek hieraan ‘door de sluis geglipt’. Van der Stoel stelt dat versterking van de interne cohesie in de Gemeenschap parallel moet lopen aan uitbreiding maar wijst erop dat de druk om nieuwe landen toe te laten groot is. Het idee van een Europa met twee snelheden komt opnieuw aan de orde. De kwestie zal nader worden besproken in de REZ aan de hand van een interdepartementale nota.