Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1 b. Vestigingsplaats Europees Rekenhof en het op te richten Europees planbureau.
Luxemburg claimt de vestiging van het Europese Rekenhof in Luxemburg. Nederland heeft de voorkeur voor vestiging in Brussel. Duisenberg merkt op dat het irrationeel is om een rekenkamer, welke toezicht moet houden op organen in Brussel, te vestigen in Luxemburg. Het lijkt echter politiek onmogelijk het besluit tegen te houden. Lubbers stelt voor Nederland kandidaat te stellen voor de vestiging van het Europese Planbureau en dit te koppelen aan de Luxemburgse wens ten aanzien van het Europese Rekenhof. De raad besluit dat Nederland zal instemmen met vestiging van het Rekenhof in Luxemburg. Brinkhorst zal een voorstel voorbereiden voor een Nederlands aanbod voor de vestiging van het op te richten Europese Planbureau in Nederland.