Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Het economisch en monetair topoverleg te Londen.
De Kamer heeft de motie-Van Mierlo aangenomen ten aanzien van de deelneming van de EEG aan het economische en monetaire topoverleg te Londen. Nederland vindt dat de Gemeenschap hier moet zijn vertegenwoordigd door de voorzitters van de Raad en van de Commissie. Frankrijk en Duitsland vinden dat de Commissie hier niet thuishoort. Vraag is of de vechtlust van de andere kleine lidstaten dit keer wel ver genoeg gaat zodat men een front kan vormen. Voorgesteld wordt dat Nederland eventueel moet weglopen van de Europese Raad. Uiteindelijk wordt besloten dat Van der Stoel zal proberen om het gemeenschappelijke standpunt van de vijf kleine lidstaten schriftelijk te presenteren in de Europese Raad. Nederland zal niet meewerken aan de voorbereiding van het economische en monetair topoverleg indien de Gemeenschap daarbij niet vertegenwoordigd zal zijn.