Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Economische en Financiële Raad op 20 juni 1977.
Op de tripartite conferentie met sociale partners wil Duisenberg het wetsontwerp investeringsrekening aan de orde stellen. Sociale Zaken heeft verzocht de oprichting van paritaire comités te bespreken. Economische Zaken en Financiën vragen zich af of het niet te prematuur is om nu een institutionalisering van de gesprekken met de sociale partners binnen de EG te introduceren. Den Uyl vindt het doel nastrevenswaardig. Hij is het eens met Pronk dat het wenselijk is dat de conferentie dit keer concrete aanbevelingen oplevert. De raad stemt ermee in dat Nederland zal bevorderen dat de tripartiete conferentie met een aanbeveling aan de Raad komt ter zake van de instelling van zg. paritaire sectoriële comités.
Zie ook