Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking delegatie uit REZ met Vredeling (EC).
2. Herstructurering.
Vredeling spoort de Nederlandse regering ten aanzien van de Hoogovens aan om een steunaanvraag in te dienen. Andere landen hebben dit op vrij grote schaal al gedaan. Nederland moet een plan indienen, wil het voor 50%-steun in aanmerking komen. Als een plan wordt ingediend is de Commissie op grond van het EGKS-verdrag verplicht te betalen. Van Nederlandse kant lijkt eerder sprake te zijn van ondervragen dan overvragen. Albeda merkt op dat men in acht moet nemen dat de regering zelf de helft van het plan financiert en is er risico op precedentwerking voor andere bedrijfstakken. Daarnaast moet men het eerst eens worden met de sociale partners. Hij geeft de verzekering dat de regering spoedig een plan zal indienen in Brussel.