Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. De uitbreiding.
De REZ-delegatie bespreekt met Jenkins de uitbreiding van de EG. Jenkins acht het Griekse streven naar ondertekening van het toetredingsverdrag voor de zomervakantie van 1979 redelijk. Griekenland lijkt te streven naar geen overgangsperioden in de landbouw. Wat betreft inflatiebestrijding is dit wellicht onverstandig. Nederland heeft weinig zorgen over de overgangsperioden maar vreest dat de onderhandelingen met Griekenland een precedent zullen vormen voor de onderhandelingen met Spanje en Portugal. De onderhandelingen met Portugal en Spanje wil de Commissie formeel medio oktober openen. Met het oog op uitbreiding is een versterking van de besluitvormingsprocedures volgens de Commissie essentieel. Uiteindelijk gaat het echter om de politieke wil van de lidstaten.