Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad van 6 en 7 juli 1978
Net als in de notitie van coördinatie commissie ligt het zwaartepunt van de vergadering op de economische en monetaire onderwerpen. Van het VK kan op monetair gebied weinig medewerking verwacht worden. Het Frans-Duitse voorstel roept onzekerheid op over het voortbestaan van de slang. Andriessen is bereid mee te denken maar Nederland moet aan behoud van de slang vasthouden. Van der Klaauw vindt dat Nederland zich bij de Britse bezwaren tegen de gevolgde procedure moet aansluiten. Afwachten kan leiden tot aanvaarding van een directoraat van grote landen in de Gemeenschap. De raad besluit uiteindelijk in de ER gematigd te protesteren tegen de gevolgde procedure bij de voorbereiding van het agendapunt. Men zal zich vervolgens welwillend opstellen ten opzichte van bestudering van de Frans-Duitse voorstellen onder voorwaarde dat: 1) het huidige slangarrangement blijft gehandhaafd tot de totstandkoming van een nieuw arrangement waaraan op z'n minst alle lidstaten deelnemen; 2) er een duidelijke koppeling wordt gelegd tussen het creëren van een Europees Monetair Fonds en een nieuw wisselkoersarrangement.