Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Europese Monetaire Samenwerking.
De REZ doorloopt stapsgewijs de beschikbare nota’s. Volgens Van Agt zou de verruiming van de kredieten de kernvraag kunnen worden tijdens de Europese Raad. De ER is niet in staat om bedragen te fixeren maar kan wel de bereidheid uitspreken tot verdere overdracht van middelen. De raad besluit te kunnen instemmen met een verhoging van het Regionale Fonds ten behoeven van Ierland. De Nederlandse delegatie zal ernaar streven dat het EMS openstaat voor associaties van alle West-Europese landen. Niet-leden van de EG kunnen alleen deelnemen aan het arrangement in engere zin. De delegatie zal ook pleiten dat in het communiqué van de ER wordt opgenomen dat de slang-landen het voornemen hebben met de bestaande koersen het EMS binnen te treden. Daarnaast moet verwezen worden naar het perspectief van de EMU en de rol van de Commissie.
Zie ook