Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Europese Raad op 12 en 13 maart 1979.
De REZ bereidt de Europese Raad voor en loopt de verschillende agendapunten langs. Allereerst maakt men een opmerking bij het feit dat de agenda opnieuw overbelast is, ondanks de door Nederland aangevoerde bezwaren. Men vindt het van belang dat de noodzaak van convergentie van het economisch beleid wordt besproken in de ER. Er bestaat nog onduidelijkheid of over de MCB-problematiek een compromis bereikt kan worden. Inzake energie wordt gesteld dat wanneer de conclusies van de ER op één lijn liggen met die van de IEA er voor Nederland geen bezwaar is. Frankrijk is weliswaar geen lid van de IEA maar lijkt zich in de ontwerp-conclusies van de ER aan te sluiten. Frankrijk heeft plannen voor een Euro-Arabisch-Afrikaanse samenwerking. Nederland wil enerzijds Amerika niet voor het hoofd stoten, anderzijds wil men in de Arabische landen niet opnieuw de indruk wekken dat Nederland altijd dwarsligt. Verschillende punten zullen in de volgende REZ-vergadering nader worden besproken.