Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Europese Raad op 21 en 22 juni 1979.
d) Energie.
Het Franse voorzitterschap heeft een memorandum ingediend als discussiestuk. Hierin wordt o.a. een systeem van maximum-prijzen voorgesteld. Dit zal de Nederlandse delegatie blijven afwijzen omdat het kan leiden tot een verlegging van de oliestromen en het ontstaan van een zwarte markt. De druk vanuit de EG om meer op kernenergie over te gaan wordt de komende jaren waarschijnlijk steeds groter. Deze kwestie ligt in Nederland heel gevoelig. Hierover zal nader gesproken worden. De uitbreiding van de rol van de Wereldbank kan in principe worden aanvaard. Een eventuele dialoog moet zich tot energievraagstukken beperken.