Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Convergentie van het economisch beleid ("lusten en lasten"-problematiek)
Het VK is van mening dat haar bijdrage aan het EG-budget te hoog is. Op de Europese Raad in Dublin zullen inzake waarschijnlijk afspraken worden gemaakt. Nederland moet tot een standpunt komen over de hoogte van een eventuele toewijzing. Het is van belang dat binnen de bestaande communautaire regelingen naar een oplossing wordt gezocht. Het VK eist 1500 miljoen r.e. (rekeneenheden). De REZ besluit in dit stadium bereid te zijn tot een tegemoetkoming van 500 miljoen r.e. Andriessen en Van Agt willen het VK in de positie van vragende partij laten zolang Britse concessies onverwachtbaar of onrealiseerbaar zijn. Men besluit in de volgende REZ mogelijke tegenprestaties te bespreken. Vervolgens komt de 1% -grens van EG-bijdragen aan de orde. Posthumus-Meyjes pleit ervoor dat deze op termijn doorbroken wordt om nieuw beleid mogelijk te maken. De REZ besluit voor de ER in Dublin dat in de discussie over de Britse problematiek geen besluit over de 1%-grens mag worden genomen.