Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Goedkeuring van het Benelux- en Europees verdrag inzake het overnemen van strafvervolgingen en van het Europees verdrag tot bestrijding van terrorisme.
De vraag is of uitlevering bij politieke delicten geoorloofd is. Sommige landen maken inzake een voorbehoud. Van Agt is het met De Ruiter eens dat er alsnog geen voorbehoud dient te worden gemaakt. Dat kan altijd nog indien het parlement erop staat. De Ruiter verwacht dat met name leden van het PvdA hierop aan zullen dringen. Omdat dat de grote landen van Europa het voorbehoud niet hebben gemaakt zou Nederland zich al te veel buiten de Europese rechtsgemeenschap plaatsen door teveel kritiek. De raad aanvaardt het voorstel met dien verstande dat alleen het Europees verdrag medegelding zal hebben voor de Nederlandse Antillen.