Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00429
02-05-1974
Samenvatting
Brinkhorst aan de Ministerraad
Italië heeft recent invoerbeperkende maatregelen ingevoerd. Sommigen stellen dat hierdoor een ‘doodssteek’ aan de Europese eenwording is toegebracht. De toestand in Italië kan echter zo ernstig genoemd worden dat hier sprake is van een overmachtsituatie. De lidstaten kunnen twee dingen doen: of ze laten Italië ongestoord zijn weg gaan, of ze buigen de maatregelen om in communautaire richting en treffen bijstandsmaatregelen. Nederland moet communautaire voorstellen tot bijstand in beginsel ondersteunen. Niet alleen om handelspolitieke redenen, maar ook omdat dit vanuit de optiek van Europese solidariteit voor de hand ligt. Italië moet als belangrijk land van de westelijke wereld worden geholpen. De verdere aantekeningen betreffen detailinformatie over de economische achtergronden, juridische uitwerking en handelspolitieke gevolgen van de Italiaanse maatregelen.
Zie ook