Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00440
03-09-1974
Samenvatting
300ste bijeenkomst van de Raad van Minister der EG, 3 september 1974 te Brussel.
Van der Stee heeft verzocht om een speciale zitting van de Raad omdat het in de huidige situatie niet verantwoord zou zijn dat de Raad van landbouwministers maandenlang werkeloos toeziet. Door de oliecrisis, algemene economische ontwikkelingen en inflatie loopt het inkomen in de land- en tuinbouw sterk terug. Van der Stee besluit met een oproep om zodanige maatregelen te treffen dat het de landbouwgemeenschap duidelijk wordt dat de Raad hun roep om meer inkomenszekerheid begrepen heeft. De raad bespreekt verschillende maatregelen. Uiteindelijk wordt de Commissie gevraagd zo spoedig mogelijk voorstellen in te dienen. Tijdens de vervroegde zitting van 17 september zal de Raad beslissen over maatregelen in de landbouwsector.
Zie ook