Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00442
02-10-1974
Samenvatting
306e bijeenkomst van de Raad der EG te Luxemburg op 2 oktober 1974 (Buitenlandse Zaken en Landbouw).
De Bondsrepubliek meent dat haar voorwaarden niet goed naar voren komen in het landbouwcompromis waar ze op 20 september ‘ad referendum’ mee heeft ingestemd. Dit leidt tot een hernieuwde discussie over het compromis en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in het algemeen. Brinkhorst wijst, ook al had Nederland ook wat bezwaren, op het politieke belang dat de Raad vandaag het compromis bevestigt. Van der Stee vraagt de Commissie haar filosofie ten aanzien van nationale steunmaatregelen uiteen te zetten en grenzen te stellen van toelaatbaarheid. Uiteindelijk stemt de Raad in met 9 verordeningen en richtlijnen en wordt de Commissie gevraagd haar een volledige inventaris van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op te stellen welke zal worden bestudeerd door de Raad en het Europees Parlement.
Zie ook