Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00453
10-06-1975
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
De Muntunie in het Rapport-Spierenburg.
Oort heeft een nota voorbereid over de Muntunie ten behoeve van de vergadering van de Werkgroep ‘Europese Unie. De beleidsvoorwaarden voor de muntunie zijn: een gemeenschappelijk begrotings- ; liquiditeitscreatie- en extern monetair beleid evenals een reglementering van het intrapkapitaalverkeer. De vraag of een fatale commitment kan worden aangegaan ten aanzien van de Muntunie is een politieke keuze. Het kan enerzijds een impuls geven aan het integratieproces, anderzijds moet voorkomen worden dat een onrealistisch besluit wordt genomen wat tot een malaise kan leiden. Wanneer de Nederlandse regering een dergelijk commitment niet mogelijk of wenselijk acht, lijkt een parallelle munt een goed alternatief. Deze tussenoplossing wordt ten onrechte verworpen door de Commissie Spierenburg.