Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00459
03-03-1976
Samenvatting
Raad van Europa(RvE) en Tindemans-Rapport.
Het Tindemans Rapport houdt de gemoederen sterk bezig in het secretariaat van de RvE, waar men zich toch al lang de ‘poor relation’ van de Gemeenschap voelt en vreest dit in versterkte mate te worden. De zorg blijft dat de Gemeenschap zich zal gaan begeven op terreinen waar de Raad reeds lang en met vrucht werkzaam is. Permanent Vertegenwoordiger Boetzelaer bepleit niet dat de negen zich moeten onthouden van activiteiten op terreinen waarop de RvE actief is, maar wel toe moet zien op een zorgvuldige afbakening. De taken moeten effectiever kunnen worden ondernomen dan in een ander kader, eventuele overeenkomsten moeten worden opengesteld voor toetreding door niet lidstaten en met de belangen van democratische niet-lidstaten moet rekening worden gehouden.