Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00460
05-03-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
26/76. Bespreking rapport Tindemans.
Tijdens de Benelux-bespreking van het rapport-Tindemans was overeenstemming dat de coordinatie tussen de Benelux bewindslieden sterk diende te worden geïntensiveerd. Een directorium moest worden afgewezen en vooral geprobeerd moest worden om op institutioneel gebied tot verbeteringen of aanzetten daartoe te komen.
De volgende onderwerpen passeerden de revu:
- Verkleining Europese Commissie tot 9 leden.
- Versterking politiek karakter van de Commissie.
- Recht initiatief Europees Parlement.
- Toekenning van legislatieve en budgettaire bevoegdheden aan het Europees Parlement.
- Europees Parlement als constituante.
- Voorzitterschap Europese Commissie.
- Besluitvorming Algemene Raad.