Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00461
08-03-1976
Actoren
codebericht
Samenvatting
Van Lynden betreft Tindemans Rapport.
De Bondsregering heeft haar standpunt t.a.v. het Tindemans Rapport bepaald. In het algemeen is het oordeel positief, de parallel ontwikkeling van de verschillende deelgebieden van de Unie worden gewaardeerd. Het toekennen van een grotere rol aan de buitenlandse politiek vormt een aanvaardbare gedachte. De regering vindt dat de Commissiebevoegdheden dienen te worden gehandhaafd en het Europese Parlement uitgebreidere wetgevende bevoegdheden moet krijgen. Men staat afwijzend tegenover de aanvankelijk door de bondskanselier voorgestane gedachte de duur van het voorzitterschap te verlengen tot een jaar. Na langdurig debat was besloten dat de invoering van de slang in de gemeenschapsinstellingen nadere studie vereiste.