Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum Plaatsvervangende PV EG: Nota Europese Unie
De laatste REZ-zitting over de ‘Europese Unie’ stond sterk onder invloed van de aktie Van der Hek. Door verschillende ministers is getracht de toch al bleke conceptnota voor de Kamercommissie nog verder te verzwakken. De reserves werden met name gemaakt t.a.v. het Rapport Tindemans dat geen goed uitgangspunt werd geacht voor het aanstaande debat in de Europese Raad. Korthals-Altes kreeg de indruk dat Den Uyl niet bepaald wenst dat Nederland voorop gaat lopen in het afdragen van bevoegdheden aan de Gemeenschap. Van der Stoel heeft zich beslist verzet tegen elke verzwakking van de concept-nota. Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse impulsen voor het verder brengen van de Europese integratie nogal bescheiden zullen zijn.