Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00467
2-6-1976
Samenvatting
Van der Stoel aan ambassades.
Van der Stoel doet verslag van een bijeenkomst op 31 mei inzake de bespreking van hoofdstuk II van het Tindemans Rapport. Men besprak het onderscheid tussen problemen inzake politieke samenwerking en die van communautaire aard en de mogelijkheid van een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Vooralsnog was het laatste voor Frankrijk onaanvaardbaar. De Duitse Staatminister leek het onmogelijk om op dit terrein tot verplichtingen en/of meerderheidsbesluitvorming over te gaan. Brinkhorst suggereerde dat langs indicatieve weg gepoogd moet worden naar een gemeenschappelijk buitenlandse politiek toe te groeien. De voorzitter concludeerde dat de tijd voor meerderheidsbesluitvorming nog niet rijp was.