Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00468
19-07-1976
Actoren
codebericht
Samenvatting
Mondeling rapport Werkgroep Tindemans aan de ministers.
Medewerkers van de ministers hebben besprekingen over hoofdstuk II van het rapport Tindemans zo goed als afgerond. Er bestond overeenstemming over de stelling dat een Europese Unie impliceert dat wij ons naar buiten toe verenigd opstellen. Er was echter geen eenstemmigheid over de consequenties hiervan voor het Europa van vandaag. Ten aanzien van een nieuwe economische wereldorde heeft de groep geconstateerd dat het proces van eenwording voortgezet kan worden. Er was geen overeenstemming over het overbrengen van nationale ontwikkelingssamenwerking kredieten naar de Gemeenschap. De discussie inzake de banden van Europa met de VS wordt overgedragen aan de ministers evenals het voorstel tot een algemene regel om telkens wanneer zich crisissen voordoen in de Europese regio gezamenlijk op te treden. De groep was met betrekking tot veiligheid positief over samenwerking op het gebied van wapenproductie.