Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00470
29-10-1976
Samenvatting
Advies Economic Policy Committee (EPC).
Het EPC heeft de Nederlandse voorstellen inzake de verbetering van economische convergentie in de Gemeenschap bestudeerd en de onderliggende doelstelling van het voorstel unaniem geaccepteerd. De lidstaten zijn overeengekomen dat het economisch beleid kan en moet worden verbeterd in de context van het vierde programma op de middellange termijn. Sommige leden van het comité plaatsten reserves bij aspecten van de voorstellen. De belangrijkste punten in de discussie waren:
- De mate van flexibiliteit in het vaststellen van de doelstellingen.
- Grote beleidslijnen moeten geobserveerd en besproken worden, gewaakt moet worden voor teveel detail.
- De doelstellingen van het voorstel zullen niet behaald worden wanneer vooraf kwantitatieve doelstellingen worden bepaald.
- Sommige leden twijfelde aan de wenselijkheid en haalbaarheid van het aanwenden van de gemeenschappelijke fondsen voor het implementeren van economisch beleid.
Zie ook