Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00471
22-11-1976
Samenvatting
Bezoek Staatssecretaris Brinkhorst (rapport-Tindemans).
Brinkhorst en Guiringaud spraken over de wijze waarop het rapport-Tindemans ter Europese Raad dient te worden behandeld. De Franse minister benadrukte de moeilijkheden die hij ondervindt. Met name het hoofdstuk over de instituten blijft bezwaarlijk. Brinkhorst stelde dat in Nederland gepoogd zal worden moeilijkheden te vermijden die de ratificatie van het akkoord over de Europese verkiezingen in Frankrijk kunnen blokkeren. Niettemin zal het lastig zijn een communiqué te accepteren waarin niets gezegd wordt over het Europese Parlement, met name ook over bevoegdheden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, moet het evenwicht herstelt worden in een vagere tekst waarin ook niets gezegd worden over de positie van de Europese Raad.